Fri proces

Ender dit problem med en retssag er der mulighed for fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor:

N

Indkomsten for enlige

Betingelserne er de samme som ved retshjælp, dvs. at indkomsten for forrige år for enlige ikke må overstige 315.000 kr. (efter AM-bidrag).

N

Ægteskab eller i et andet samlivsforhold

Lever du i ægteskab eller i et andet samlivsforhold, kan retshjælp opnås, hvis summen af jeres indtægtsgrundlag er 400.000 kr. eller mindre. Reglen anvendes ikke i sager om ægteskab eller forældremyndighed. Her gælder kun din egen indkomst.

N

Børn

Beløbene forhøjes med 55.000 kr. for hvert barn (herunder stedbørn og plejebørn) under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. Dette gælder dog ikke børn, du betaler bidrag til, som ved skatteansættelsen helt eller delvis kan fradrages i indkomsten. Du skal forevise årsopgørelse fra skattemyndighederne for 2015 samt medbringe oplysninger om din forsikring, så en mulig retshjælpsdækning kan inddrages.

N

Civilstyrelsen

Derudover skal Civilstyrelsen vurdere om du har en mulighed for at få medhold. I ægteskabssager er det dog domstolene, der foretager vurderingen.

Vi ansøger om fri proces for dig.

Kontakt os og hør mere

Læs mere om omkostninger