Flygtninge

Advokatfirmaet har gennem en længere årrække specialiseret sig i flygtninge- og udlændingeret. Advokatfirmaet har således stor ekspertise i behandlingen af:

N

Familiesammenføringssager

N

Udvisningssager i forbindelse med afslag på asyl

N

Opholds- og arbejdstilladelser og asylansøgninger

Fri proces

I asylansøgningssager, der indbringes for flygtningenævnet, vil der være fri proces.

Omkostningerne

Staten vil afholde omkostningerne til advokatbistand, mens ansøgeren selv skal afholde egne omkostninger.

Kontakt os og hør mere

Se også vores andre arbejdsområder