Lejeret

Som privat lejer har man krav på en bred lejeretlig beskyttelse. Og man skal som udlejer tage højde for en lang række formelle regler, så man sikrer sig lejeaftalen er i orden.

Der kan blandt andet opstå konflikter i et lejeforhold på følgende områder:

N

Lejeregulering og om lejefastsættelse

N

Depositum, forudbetalt leje mv.

N

Opfyldelse af udlejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

N

Opfyldelse af lejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

Herunder uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning samt tvister om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.

N

Misligholdelse af lejekontrakten samt misligholdelsesbeføjelserne

N

Tvister om lejerens betaling for vand, varme og lign. samt nabostøj mv.

Formaliteterne i orden

Har man som lejer fået medhold i huslejenævnet, og har man en indboforsikring, har man også retshjælpsforsikring som dækker en eventuel efterfølgende retssag. Dette er endnu en grund til, at man som udlejer skal have formaliteterne i orden.

Boligretten

Vi repræsenterer jævnligt en lejer eller en udlejer i boligsager, og har en god fornemmelse for, hvornår en sag bør afsluttes forligsmæssigt, og hvornår den kan vindes ved boligretten.

Kontakt os og hør mere

Se også vores andre arbejdsområder