Efter mere end 39 år i firmaet, heraf 37 år som medejer, går Allan Broberg-Møller på pension.
I den anledning skal der lyde et stort tak til klienter og samarbejdspartnere igennem de mange år.
Vi håber naturligvis at Allan Broberg-Møllers klienter forsat ønsker at anvende os som advokatkontor.

Allan Broberg-Møller fratræder ved udgangen af marts og alle klienter med igangværende sager vil modtage særskilt underretning pr. e-mail eller brev.